DAPAT MAGSIMULA PARA SA LIBRE
Ito ay default na teksto para sa notification bar